Maligrajki korzystają na zajęciach umuzykalniających, rytmice z: jajek shakerów, trójkątów, klawesów, kołatek, janczarów, tamburynów, bębenków, bongosów, dzwonków sopranowych, ksylofonu altowego, ksylofonu tenorowego, kalimby, metalofonów. Instrumentarium nasze stale się powiększa!

maligrajki instrumenty

Oprócz instrumentów na zajęciach korzystamy również z kolorowych chustek i chust animacyjnych, kolorowych miękkich piłek, pluszaków - zwierzaków i innych cudaków.