Schinichi Suzuki (1898 - 1998)


Pierwszą zasadą jest rozpoczynanie gry od bardzo wczesnego dzieciństwa, w okresie przedszkolnym. Nauczycielami tak małych dzieci są rodzice, głównie matki, które instruowane są w jaki sposób mają prowadzić naukę gry na skrzypcach ze swymi dziećmi. Pomysł ten wiąże się z zasadami psychologii małego dziecka, ponieważ najpewniej czuje się ono i najbardziej prawidłowo rozwija, pozostając w emocjonalnym związku z matką. Uczenie się gry na instrumencie i kontakt z muzyką następuje w tak naturalny sposób, jak uczenie się mowy - samoczynnie.